Sotsiaalne kapital ja inimeste heaolu - ettekanne konverentsil