NB!!! Võimalus omandada rahvatervise teadusmagistri kraad!!

USA instituut - Institute for Health Metrics and Evaluation - finantseerib magistrõpet rahvatervises ja katab kõik õppetöö kulud. Detailsemat informatsiooni leiab veebilehelt:

http://www.healthmetricsandevaluation.org/what/training.html#pbf#pbf