Ühisdeklaratsioon ja ettepanekud Rohelisse Raamatusse