Sotsiaalne "tiigrihüpe" rahvastiku tervises on võimalik