Fondi info

V6imalused EU Seitsmendast Raamprogrammidest teadustööde finantseeringute taotlemiseks

EU Seitsmes Raamprogramm pakub teaduritele v6imalusi teadustöö grantide taotlemiseks. Taotluste koostamise h6lbustamiseks korraldab Fondi Akadeemia taotluse koostamise koolituse ning kutsub huvilisi osalema.

Syndicate content